Pakistan

Dronekrigens ofre

I slutten av april skjedde noe litt utenom det vanlige. Barack Obama gikk ut og beklaget at to sivile menn ble drept i et amerikansk droneangrep i Pakistan. Obama sendte sine dyptfølte kondolanser til de to mennenes familier, tok på seg det hele og fulle ansvar for de to dødsfallene, og lovet en granskning av angrepet. For å unngå unødvendig høye forventninger la han imidlertid raskt til at han gikk ut i fra at en granskning ikke ville avdekke noe ulovlig.

Omfattende overvåkning
De to mennene var den amerikanske utviklingseksperten dr. Warren Weinstein og den italienske bistandsarbeideren Giovanni Lo Porto. De ble bortført i henholdsvis 2011 og 2012, og holdt fanget av Al Qaida i en leir i Sør-Waziristan i Pakistan, ikke langt fra den afghanske grensen. Det amerikanske droneangrepet mot leiren kom i januar i år, etter hundrevis av timer med overvåkning. Angrepet var rettet mot påstått viktige militære mål, uten at CIA var klar over at de to vestlige gislene også befant seg på stedet.

Det som gjør denne hendelsen til noe utenom det vanlige, er åpenheten fra Washingtons side. Bare i Pakistan regner man med at opp mot 1000 sivile er drept i amerikanske droneangrep siden 2004, og den amerikanske administrasjonen er vanligvis ikke åpen om navnene på de som blir drept i disse angrepene eller hva som ligger bak beslutningen om å gå til angrep.

Uklart hvem som drepes
To sivile vestlige ofre fører til en offisiell beklagelse, mens nesten 1000 pakistanske ikke engang fortjener den anerkjennelsen det ville være å offentliggjøre navnene deres eller årsaken til at de ble drept. Kravet burde selvsagt være at de som står bak angrepene som tar livet av uskyldige sivile burde holdes ansvarlige for disse. Men det er ingen grunn til å tro at disse ofrene skal behandles på en måte vi forventer av en rettsstat. De er bare nok et bidrag til det store sorte hullet som er USAs dronekrig.

Det er mye som tyder på at CIA, tidligere spionbyrå nå paramilitær likvideringsekspert, generelt mangler forståelse for hvem de dreper. Kanskje en logisk konsekvens av et system som klassifiserer alle menn i militær alder som militante inntil det motsatte er bevist. I en dronekrig som ikke stiller særlig høye krav til bevisførsel vil konsekvensene av en slik retningslinje nødvendigvis bli blodige, og ramme langt flere enn de som internasjonal humanitærrett ville klassifisere som lovlige militære mål.

Påståtte militante likvideres gjennom såkalte ”signature strikes”, angrep på personer hvis adferdsmønster indikerer at de er involvert i terrorvirksomhet, med alle de unøyaktigheter og feiltagelser dette kan medføre. Rundt 25 % av de drepte i dronekrigen i Pakistan blir kategorisert som ”andre militante”, og ikke identifisert ved navn eller gruppetilhørighet. Det er manglende informasjon om hvor mange som faktisk blir drept i droneangrep, og ved flere anledninger har angrep tatt livet av påståtte militante som CIA ikke visste at befant seg på stedet.

Norges rolle
Norge produserer ikke egne kampdroner. I hvert fall ikke ennå. Men norske selskaper produserer overvåkningsdroner som har blitt brukt under krigen i Afghanistan, og tjener gode penger på å levere deler og teknologi til andre lands kampdroner. På den måten er Norge, og selskaper som Chemring Nobel, Prox Dynamics og Nammo, ikke bare involvert i dronekrigen, vi profiterer på den.

Utenriksdepartementets holdning til dette i 2013, uttrykt av daværende statssekretær Gry Larsen, var at det ikke var Norges problem om norske våpen ble brukt på måter som bryter humanitærretten og internasjonale menneskerettigheter. Dette synes ikke å sammenfalle med Norges eksportkontrollregelverk, som eksplisitt uttrykker at faren for at utstyr eller teknologi kan bli brukt på en måte som bryter humanitærretten skal vurderes ved eksport av forsvarsmateriell, og kan være grunn til å avstå fra utsteding av eksportlisens. Og selv når det er noen av våre nærmeste allierte som er ansvarlige for en militær praksis som er lite forenlig med hva internasjonal lovgivning tillater, burde varsellampene blinke.

Krigens ofre
Dronekrigen har vokst og blitt noe annet enn det den startet som. I følge New York Times har CIA kommet til enighet med Pakistan om at de fritt kan drepe medlemmer av Al Qaida i landet dersom de også angriper andre grupper Pakistans myndigheter anser som brysomme. I andre land rammet av dronekrigen, som Yemen og Somalia, ser angrepene på militante grupper mer ut som deltagelse på en av sidene i en borgerkrig enn et konstruktivt forsøk på å redusere terrorisme.

Washington påstår, uten å underbygge dette på noen måte, at droneangrepene har avverget terroraksjoner som ville kostet sivile liv, men det er kanskje verdt å stille spørsmålstegn ved en beslutning om å ofre nesten 1000 sivile for å muligens redde et ukjent antall andre.

Mens dronekrigens henrettelser uten rettssak fortsetter med uforminsket styrke, sitter hundrevis av familier i Pakistan, Jemen og Somalia og lurer på hvorfor barna, søsknene og foreldrene deres ble drept. Det er usikkert om de noensinne vil få svar på det. Men det som er ganske sikkert, er at landet som drepte dem ikke kommer til å beklage det.

 

Pakistansk parti ber Norge stanse eksporten til dronekrigen

abrar ul-haq profilBW

Norge eksporterer i økende grad teknologi til dagens dronekrig. Abrar Ul-Haq fra Pakistans nest største parti PTI, ber Norge om å stanse eksporten av militær droneteknologi. 

Norge har en voksende militær droneindustri og produserer essensielle komponenter og teknologi for dronene som i dag dreper i land som Pakistan, Yemen og Gaza. Et eksempel er Hellfire-missilet, som får sine eksplosiver fra Chemring Nobel på Hurum. Hellfire er det mest brukte missilet i dagens dronekrig, og Chemring Nobel er
den største leverandøren av denne eksplosiven.

– I request the Norwegian government to step forward and help my people by stopping drones as this endless cycle of violence brings nothing but misery to the innocent civilians. I strongly request the Norwegian government to please stop exporting the war material which is used in the making of drones. Abrar Ul-Haq, utenrikspolitisk leder i PTI

Abrar Ul-Haq var på norgesbesøk i fjor høst for å tale på Fredslagets konferanse om ”Norge og dronekrigen i Pakistan” på Fredshuset i Oslo. Her fortalte han om hvordan dronekrigen også er kontraproduktiv i krigen mot terror.

– Killing two members of a family with drones, makes the others go for revenge. As a result they become suicide bombers and make Pakistan more unsafe. 40,000 people in Pakistan have died in terror attcks, in markets, schools,churches and mosques. All political parties in Pakistan want to see an end to the drone war, sier Ul-Haq

Ul-Haq og hans parti er kjent for tydelig motstand mot de amerikanske droneangrepene i Pakistan. Kampen mot dronekrigen var også en hovedgrunn til at PTI ble en av valgvinnerne i vårens pakistanske valg, og i dag er det pakistanske partiet som vokser raskest. Norges Fredslag ønsker å løfte Pakistanske stemmer i den norske dronedebatten. Fredslaget har derfor også formidlet Ul-Haqs ønske om at norsk eksport til dronekrigen stanser til statssekretær i UD, Bård Glad Pedersen. Fredslaget jobber for at den nye regjeringen tar avstand fra dronekrigen, og tar opp dette i møter med de som driver dronekrig i dag og i internasjonale fora som FN og NATO. Dessverre ville ikke statssekretæren kommentere på hva som er regjeringens politikk på dronekrigen.

Hva synes egentlig Pakistan om dronekrigen?

Denne artiklen ble skrevet 23.09.13 og stod senere på trykk i Ny Tid

Når vi leser om dronekrigen i norske eller vestlige medier, får som oftest norske og vestlige politikere, ”landeksperter” og forskere uttale seg. Perspektiver fra de som rammes er det færre av. Fredslaget er opptatt av å gi en stemme til våre allierte dronekrigmotstandere fra landene som i dag rammes av dronekrigen. I Pakistan har motstanden nådd nye høyder uten at dette har fått noe særlig oppmerksomhet her hjemme.

Informasjonen i dette blogginnlegget er et utdrag fra Fredslagets nyhetsoversikt over droneangrep og reaksjoner i PakistanDenne oversikten oppdateres kontinuerlig ettersom vi får informasjon om nye angrep og relevante reaksjoner fra de som rammes.

En liten gjennomgang: Dronekrigen i Pakistan

Dronekrigen er en del av USAs krig mot terror. Dronekrigen i landet har for det meste foregått i Nordvest-Pakistan og spesielt i Khyber Pakhtunkhwa og i FATA (Federally Administrated Tribal Areas). FATA er en provins i Pakistan som i hovedsak er styrt av ulike stammer og som sentralmyndighetene i Pakistan har lite kontroll over. Provinsen ligger på grensen til Afghanistan og etter krigen mot terror begynte, ble FATA skjulested og arnested for i hovedsak Pakistansk og Afghansk Taliban, samt noe al-Qaeda. FATA er et område med ugjestmildt terreng og militante stammer, et område ikke en gang britene greide å få kontroll over da de koloniserte Sør-Asia. USAs strategi for å få kontroll? Kampdroner.

Dronekrigen i Pakistan har vært og er svært kontroversiell, og konsekvensene er så mange at de fortjener et eget blogginnlegg. På ni år har minst 3400 mennesker blitt drept i droneangrep i Pakistan, av disse er minst 176 barn. Mindre enn 2% av de drepte er ”high-profile targets”. Resten er sivile, barn, eller såkalt “antatte terrorister”. Amerikanske myndigheter operer idag med et alt for vidt begrep for å definere “legitime mål” for sine droneangrep: Alle menn i “militær alder” i området dronen slipper bomber anses for å være kjempende/militante/terrormistenkte. Befolkningen i Nordvest-Pakistan preges av stress, frykt, og traumer. Folk forteller at de ikke tør å gå til markedet eller i sosiale lag i frykt for angrep. “Double tap”-angrepene – hvor man bomber samme mål to ganger på rad – gjør at folk ikke tør å komme skadede til unnsetning i frykt for å selv bli drept. En annen svært kritikkverdig praksis, er USAs såkalte “signature-strikes”, som velger ut mål basert på oppførsel og utseende. Sinne mot USA har også motivert innbyggere til å bli med i terroristgrupper.

Få et bedre innblikk i hvordan det er å bo under dronene i Pakistan:

 

Hva synes egentlig Pakistanere om dronekrigen?

Det finnes selvfølgelig ikke én felles mening om dronekrigen i Pakistan. Men det er trygt å si at den folkelige motstanden mot dronekrigen har vært enorm i mange år, hvor demonstrasjoner er blitt holdt like hyppig som droneangrep har funnet sted. Den siste tiden er motstanden blitt stadig mer synlig på politisk nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Kritikk mot dronekrigen ble avgjørende Pakistans nasjonalvalg
I 2013 ble det avholdt valg i Pakistan, og var det én ting lederne for de største partiene hadde til felles, var det lovnader om å stanse USAs dronekrig i landet. Det at de store partiene forsøkte å vinne velgernes stemmer ved å være imot dronekrigen, beviser at den folkelige motstanden mot dronekrigen er stor. Statsministerkandidat og tidligere cricketstjerne, Imran Khan, ledet i valgkampen 100 000 mennesker i en protestmarsj mot dronekrigen, fra Islamabad til Nordvest-Pakistan. Vinner av valget, statsminister Nawaz Sharif, har også satt dronekrigen høyt på sin agenda nå når han har tatt over makten i landet.

Frem til etter valget, har det vært vanskelig å vite hva myndighetene og Pakistans mektige hær og etterretningstjeneste, ISI, egentlig har ment om droneangrepene i landet. Dette er komplekse institusjoner med ulike interessenter innad. Samtidig som myndighetene har uttalt seg kritisk til krigen, forteller ISI at det har vært “en felles forståelse” mellom USA og Pakistan, og tidligere president Musharraf innrømmet i april i 2013 at de hadde vært med på å autorisere droneangrep i landet. Nawaz Sharif har uttalt at Pakistan nå kun har ett standpunkt på dronekrigen i landet, og at det ikke vil inngås noen hemmelige avtaler med USA som lar de fortsette dronekrigen.

imran og navaz Valg 2013: Imran Khan og Nawaz Sharif

29. Juli 2013: Pakistans ambassadør i USA ber om å stanse dronekrigen
I en samtale mellom general og Hvite Hus-rådgiver Douglas Lute i juli og Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman, ba ambassadøren om at dronekrigen i Pakistan nå må stanses. Hun pekte på hvordan droneangrepene er kontraproduktive i krigen mot terror: De fører til en økt rekruttering til terroristgrupper, ikke det motsatte.

       “We will seek an end to drone strikes and there will be no compromise on that,” -Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman

19. august 2013: Dronekrigen sentralt i Nawaz Sharifs første tale til nasjonen
I Nawaz Sharifs første tale til nasjonen som statsminister, gjentok han at han vil jobbe for å stanse dronekrigen. Han vil også invitere ekstremistgrupper til dialog om våpenhvile og for å inngå kompromisser.

20. august 2013: Pakistan til FNs sikkerhetsråd: ”Stans droneangrepene!”
I en åpen debatt i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, uttalte Pakistans FN-ambassadør at droneangrepene undergraver internasjonal humanitærrett og må stanses. Han tok til orde for å satse på forhandlinger, ikke droneangrep.

23. august 2013: Punjab fordømmer dronekrigen i ny resolusjon
En resolusjon som tydelig fordømmer amerikanske droneangrep på Pakistansk jord ble 23. august enstemmig vedtatt i Punjab, Pakistans største provins. Resolusjonen peker på at droneangrepene undergraver både Pakistans suverenitet og fundamentale menneskerettigheter. Provinsen ber statsministeren om å spille en tydelig og effektiv rolle for å stanse både droneangrep og terrorisme i landet.

30. august 2013: Vil ta opp dronekrigen i FNs generalforsamling
Pakistan vil komme med en formell protest mot dronekrigen under FNs generalforsamling i høst. Budskapet vil være at droneangrepene er kontraproduktive, krenker Pakistans suverenitet og bryter med internasjonale lover og må derfor stanse. Pakistanske myndigheter viser til FNs generalsekretærs kritikk mot droneangrepene i Pakistan, og sier de forventer støtte fra EU-land i FN. Dette vil bli første gang Pakistanske myndigheter tar opp dronekrigen på høyeste nivå i FN, noe som blir omtalt som et betydelig skifte i Pakistansk politikk på dronekrigen.

9. september 2013: Tverrpolitisk enighet om å stanse dronekrigen
Under forrige “All Parties Conference” i Islamabad, fikk Pakistanske myndigheter støtte fra de andre partiene om å starte forhandlinger med Taliban og å ta opp dronekrigen i FNs sikkerhetsråd på bakgrunn av at den bryter med internasjonal rett. Partiene noterte seg at USA fortsetter droneangrepene til tross for gjentatte protester fra de demokratisk valgte myndighetene, og på bakgrunn av dette uttalte de at angrepene krenker Pakistans suverenitet og et hinder for arbeidet med å eliminere terrorfaren og ekstremismen i landet.

11. september 2013: Pakistan kritiserer dronekrigen i FNs menneskerettighetsråd
Pakistans FN-ambassadør i Geneve tok opp konsekvensene av dronekrigen under åpningen av den 24. sesjonen i FN menneskerettighetsråd. Ambassadøren peker på at dronekrigen i Pakistan har ført til store sivile tap og sosiale og økonomiske kostnader for landet. Han nevnte også at angrepene bryter internasjonal humanitærrett, menneskerettighetene, krenker Pakistans suverenitet og at de er kontraproduktive i krigen mot terror. Mer informasjon her.

19. september 2013: Ber sikkerhetsrådet om hjelp til å stanse dronekrigen
Under en diskusjon i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Afghanistan, tok Pakistans FN-ambassadør igjen til orde for å stanse dronekrigen. Ambassadør Khan pekte på at dronekrigen har drept for mange sivile, bryter internasjonal lov, respekterer ikke landets suverenitet og hindrer Pakistan i å bekjempe terrorisme. Ambassadøren ba om at angrepene stanser og pekte på at det haster med å få igang fredsforhandlinger og dialog.

Støtt Pakistan i FN!

Dette er klar tale: Pakistan vil stanse dronekrigen. Og når et land som bombes av en stat som ikke er i noen erklært krig med landet ber om en stans, bør andre land lytte til dette og ta grep. Nå når Pakistan ber verdenssamfunnet om å reagere ved å ta opp dronekrigen i ulike FN-fora, bør land være med å legge press på USA ved å komme med offentlige støtteerklæringer til Pakistan. Norge har et internasjonalt rykte på seg for å være en fredsnasjon, og har nå en sjanse til å leve opp til dette ryktet ved å støtte Pakistan i FN og ta til orde for en stans i USAs dronekrig.

Pakistan

Droneangrep og reaksjoner i Pakistan

Kareem Khan, Pakistansk aktivist

Kareem Khan, Pakistansk aktivist

Siden 2004 har over 3400 mennesker blitt drept i droneangrep i Pakistan. Mindre enn 2% av ofrene er høyprofilerte mål. Resten er sivile, barn, eller såkalt “antatte terrorister”. Angrepene er i hovedsak rettet mot ulike Taliban-grupperinger, samt noe al-Qaeda. I oversikten nedenfor er det en fortløpende oppdatering om droneangrep, viktige politiske uttalelser og fremstøt, samt reaksjoner fra sivilbefolkningen på de pågående overgrepene. Der kilder ikke er oppgitt, er byrået for undersøkende journalistikk og New America Foundation kilder.

Fredslaget har dessverre mistet støtte til å videreføre dronekampanjen og da også dette monitoreringsprosjektet. Informasjonen under er derfor kun oppdatert frem til 26. juni 2014. 

For en oversikt over droneangrep i Pakistan i 2014, se nyhetsstrømmen fra Byrået for Undersøkende Journalistikk her. Dette er kun en oversikt over angrep, og mangler dermed mye lokale reaksjoner på dronekrigen og angrepene.

 

 

Nyhetsstrøm


2014

18.06.14: Interaktiv tidslinje over dronekrigen i Pakistan lansert

Byrået for undersøkende journalistikk (TBIJ) lanserte onsdag 18. juni sin interaktive tidslinje over dronekrigen i Pakistan. Her kan du lese om det første droneangrepet som fant sted 17. juni 2004, som blant annet drepte to barn, om FNs spesial rapportørs bekymringer fra mars 2006, om General Musharrafs avgang som president, og overgangen mellom Bush og Obamas dronekrigføring i landet.

Se tidslinjen her!

 

18:06.14: Det tredje droneangrepet på to uker dreper minst fem mennesker
Antall drepte: 5 -8. Antall skadede: 2-4

De fleste kildene rapporterer med at hele seks missiler traff et hus og en by i utkanten av Miranshah, hovedstaden i Nord-Waziristan. Kildene forteller ikke hvem som er drept, men beskriver de kun som “militante”, bortsett fra Wall Street Journal som melder om at angrepet var rettet mot et tilholdssted for Haqqani-nettverket. Det er usikkert om missilene traff tre hus eller om de traff tre ulike tilholdssteder i to ulike landsbyer (AFP).  Angrepene skal ha skjedd fra flere droner, med kun minutters mellomrom.

Angrepet skjedde samtidig som en Pakistansk militæroffensiv mot terrorister i Nord-Waziristan der pakistanske soldater, tanks og luftangrep er benyttet mot “militante områder”. Denne offensiven har i følge de pakistanske myndighetene tatt livet av minst 187 militante. Nødhjelpsorganisasjoner anslår at så mange som 400 000 mennesker kan ha blitt internt fordrevne under disse operasjonene, melder Wall Street Journal.

 

14.06.14: Pakistan taler mot droneangrep i FN

Pakistans FN-ambassadør Masood Khan fordømte de siste droneangrepene i Pakistan under et møte i FNs generalforsamling om den fjerde gjennomgangen av FNs globale anti-terrorstrategi. Khan sa at disse angrepene virker mot sin hensikt i arbeidet for fred og stabilitet i Pakistan og regionen. Han talte for at FN og stater må fokusere på årsakene til at terror oppstår, slik som uløste konflikter, politisk og økonomisk urettferdighet, marginalisering og fremmedgjøring.

 

Les mer her.

 

13.06.14: Ny resolusjon fra FNs Generalforsamling: Droneangrep må skje i tråd med internasjonale lover og regler

FNs Generalforsamling ferdigstilte sin fjerde gjennomgang av FNs globale antiterror-strategi med å adoptere en resolusjon som blant annet uttaler at stater som bruker droneangrep som antiterror-tiltak, må bruke dette i tråd med internasjonale lover og regler. Dette er første gang at Generalforsamlingen uttaler seg samlet i saken om bruken av væpnede droner i antiterror-tiltak. Resolusjonen ble adoptert ved konsensus.

Pakistans FN-ambassadør Masood Khan uttalte til Generalforsamlingen at Pakistan er glad for at det viktige temaet om bruk av væpnede droner nå ble diskutert innenfor FNs globale antiterror-strategi. Khan uttalte samtidig at Pakistan deler engasjementet for å forhindre terror, men fordømmer de seneste droneangrepene i Pakistan.

“Droneangrepene i Pakistan påvirker myndighetenes forsøk på å bringe fred og stabilitet til regionen” uttalte Khan.

Les mer her. 

 

12.06.14: Pakistan fordømmer droneangrep, men usikkerhet om angrepene ble godkjent av Pakistanske myndigheter

Pakistan har etter valget mai 2013 vært svært kritiske til amerikanske droneangrep i landet, og løftet dette i internasjoanle fora som FN og EU, nasjonalt og bilateralt med USA. Etter 6 mnd pause i droneangrep i landet, er det nå usikkert om Pakistanske myndigheter har snudd og godkjente de to siste droneangrepene i landet. Pakistan gikk offisielt ut og fordømte droneangrepene og sa at slike angrep har en negativ effekt på myndighetenes forsøk på å bringe fred og stabilitet til Pakistan og regionen. Samtidig har anonyme tjenestemenn høyt oppe i den Pakistanske staten uttakt at Pakistan veier alle muligheter likt etter Karachi-angrepet.

Les mer her. 

 

12.06.14: Nytt droneangrep tar livet av 10 mennesker
Antall drepte: 10. Antall sårede: 4

Kun timer etter droneangrepet 11. juni, ble flere bomber fyrt av fra flere droner. Minst 10 mennesker ble drept. Kilder forteller om ulike mål for angrepene. AFP rapporterte at dronene siktet på en gruppe menn som gravde ut døde kropper fra forrige droneangrep – en svært kritikkverdig taktikk i droneangrep som bryter med reglene for krig. Tre amerikanske droner slapp seks missiler på militante som hadde samlet seg for å grave ut kropper og to bilder ble truffet, meldte en kilde til AFP. PTI meldte også om at angrepet fant sted på samme område som det første angrepet, men meldte ikke om angrep på redningsmenn. NBC News rapporterte om at angrepet fant sted i samme landsby som tidligere, og at missilene traff et hus der eksplosiva var lagret. Det skal ha vært et enormt smell.

Samtidig er det meldt om at fire ulike hus og en bil ble truffet, så her er kildene motsigende. Både etterretningsansatte og lokale meldte om at de så 5-10 droner i luften. Associated Press sa tre missiler traff et hus og en bil. To anonyme kilder sa at Haqqani-nettverket – gruppen som holdt den amerikanske fangen Rowe Bergdahl fanget frem til forrige uke – ble angrepet. I følge Pakistanske Dawn skal en sentral Haqqani-kommandant ha blitt drept i angrepet. To høytstående kommandanter fra Afghansk Taliban skal også ha blitt drept i følge andre kilder.

Det er usikkert hvilken rolle Pakistanske myndigheter har spilt i angrepet – om de godkjente droneangrepene eller fortsatt avstår fra amerikanske droneangrep i landet.

 

11.06.14: Første droneangrep i Pakistan på 6 måneder dreper 4-6 mennesker
Antall drepte: 4-6

Et hus og en bil ble onsdag 11. juni bombet i droneangrep og drepte 4-6 antatte terrormistenkte. Angrepet fant sted i Darga Mandi, utenfor Miranshah, et området som er svært hardt rammet av droneangrep. Angrepet kom like etter fredsforhandlingene mellom Pakistanske myndigheter og Taliban ble brutt på grunn av terrorangrepet på Karachi flyplass som drepte minst 39 mennesker. Karachi-angrepet var i følge pakistansk taliban (TTP) et hevnangrep på droneangrepet november 2013 som tok livet av TTP leder Hakimullah Mehsud, og på de mange luftangrepene i stammeområdene fra det Pakistansk militæret etter droneangrepene stanset.

Pausen i amerikanske droneangrep i Pakistan kommer av at fredsforhandlingene mellom TTP og myndighetene ville blitt brutt om noen droneangrep fant sted, fortalte kilder som sitter tett på forhandlingene. Til tross for pausen i droneangrep så har både terrorangrep fra TTP og luftangrep fra pakistanske myndigheter funnet sted i Nord-Waziristan de siste 5 månedene. Forsvarsminister Khawaja Muhammad Asif uttalte at forhandlingene har blitt tatt alvorlig av myndighetene, men at de ikke har nærmet seg noen resultater.

Mer informasjon i byrået for undersøkende journalistikks oversikt over droneangrep i Pakistan her.

 

09.06.14: Taliban-angrepet på flyplass i Karachi er hevn for tidligere droneangrep

Pakistansk Taliban (TTP) tok på seg ansvaret for angrepet mot flyplassen i Karachi der minst 25 er meldt døde. TTPs talsperson Shahidullah Shahid uttaler at angrepet mot flyplassen er en hevn for droneangrepet som tok livet av deres leder Hakimullah Mehsud, november 2013. Det pågår fredssamtaler mellom Pakistanske myndigheter og TTP, og det spekuleres nå i at angrepet er utført av en fraksjon i TTP som er kritiske til fredssamtalene.

Mer informasjon i Dagbladet og Klassekampen.


05.06.14: Pakistansk høyesterett gir ordre om politietterforskning av droneangrep utført av CIA

En dommer i Islamabads høyesterett ber pakistansk politi om å åpne en etterforskning rundt CIAs involvering i et droneangrep som drepte tre mennesker, inkludert en tenåring, 31. desember 2009. Det er Pakistanske Kareem Khan som er fornærmede i rettsaken. Khans bror og sønn er blant de som ble drept i angrepet. Dommeren ba politiet om å undersøke om Jonathan Banks, tidligere Islamabad-utplassert CIA-sjef, og CIAs John Rizzo er skyldige i å begå mord i droneangrep mot Pakistan.

Khan – som februar i år ble bortført av ukjente menn i politiuniform like før han skulle til europa og snakke med parlamentarikere om sivile konsekvenser av dronekrigen – omtalte dommerens ordre som en seier for alle de uskyldige som er blitt drept i amerikanske droneangrep i landet. Dette er et tydelig budskap om at det ikke kan være noen straffeuskyld for drap av uskyldige mennesker, sier britiske Reprieve.

Mer informasjon her.

 

14.05.14: Droneangrep tar livet av ti mennesker i grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan
Antall drept: 10 Antall skadde: 14

Minst 10 mennesker (terrormistenkte) er rapportert drept, og 14 skadd i et amerikansk droneangrep. Dette er det første droneangrepet på 139 dager, den lengste pausen i droneangrep i landet siden 2006. Journalister og presse får ikke komme til området dagens angrep fant sted, og antallet drepte og skadde er derfor ikke uavhengig verifisert.

USA uttalte i februar at de ville sette droneangrep i Pakistan på vent under fredsforhandlingene mellom Pakistan og Pakistansk Taliban (TTP). Samtidig uttalte Obama at de fortsatt vil utføre droneangrep mot høyprofilerte Al-Qaeda-mål om de blir tilgjengelige, og om det blir noen større trusler mot amerikanere.

Mer informasjon her.

 

29.03.14: Pakistans droneresolusjon vedtas av FNs menneskerettighetsråd. 

Pakistan har den siste tiden jobbet for å få igjennom en FN-resousjon som vil øke åpenheten rundt amerikanske droneangrep, og hvorvidt disse bryter med menneskerettighetene.

Resolusjonen krever at de statene som i dag bruker droner i krigføring sikrer åpenhet rundt deres bruk av droner, slik at angrep uavhengig kan granskes. Resolusjonen sier også at menneskerettighetene må sikres også ved bruk av droneteknologi, og at droneangrep skal utføres i tråd med FN-pakten og internasjonale lover. Teksten ytret også bekymring rundt sivile dødsfall som følge av droneangrep. Resolusjonen ønsker et møte dedikert til droneangrep og menneskerettigheter i september.

Resolusjonen ble 28. mars vedtatt av menneskerettighetsrådet med 27 for, 6 imot og 14 avholdende. Det er totalt 47 medlemmer i FNs menneskerettighetsråd.

Landene som stemte imot var USA, Storbritannia, Frankrike, Japan, Sør-Korea og Makedonia. Usa, Storbritannia og Frankrike uttalte at FNs menneskerettighetsråd var feil forum til å diskutere spesifikke våpensystemer.

Landene som avsto var Østerrike, UAE, Benin, Burkina Faso, Elfenbenkysten, Tsjekkia, Estland, Etiopia, Tyskland, India, Italia, Montenegro, Namibia og Romania.

Landene som stemte for var Algerie, Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Kina, Kongo, Costa Rica, Cuba, Gabon, Indonesia, Irland, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Maldivene, Mexico, Marokko, Pakistan, Philippinene, Russland, Saudi-Arabia, Sierra Leone, Sør-Afrika, Venezuela og Vietnam.

Les mer her og her.

 

21.03.14: USA boikotter Pakistansk initiativ til FN-resolusjon om mer åpenhet rundt droneangrep.

Pakistan forsøker nå å få igjennom en FN-resousjon som vil øke åpenheten rundt amerikanske droneangrep, og hvorvidt disse bryter med menneskerettighetene. Onsdag 19. mars ble tredje diskusjonsrunde om resolusjonsutkastet holdt i FNs menneskerettighetsråd i Geneve. Obama-administrasjonen boikottet samtalene.
Obama-administrasjoner uttaler at boikotten av samtalene om resolusjonen handler om at FNs menneskerettighetsråd ikke er det rette forumet for “snevre diksusjoner om spesifikke våpensystemer”.  USA uttalte også senest for to uker siden at de mener dronekrigen utøfres i tråd med internasjonal rett, og at “USA går ekstraordinært lang i å hindre sivile døsfall”.

Ben Emmerson, FNs spesialrapportør på antiterrorisme og menneskerettigheter, har oppfordret USA til å gi mer informasjon om droneprogrammet, inkludert USAs egne lister over sivile dødsfall. Emmerson har tidligere uttalt at den største utfordringen for en ealuering av de sivile konsekvensene av droneangrep, er mangelen på åpenhet.

Det er fortsatt uklart om Pakistans resolusjon blir sendt videre til videre overveielser denne uken. Om USA ikke får stanset resolusjonen, vil det bli første gang FNs menneskerettighetsråd gjør noe med dronekrigen.


Les mer om dette i Foreign Policy her.

 

27.02.14: Etter 97 dager med protester, avsluttes nå blokaden av NATOs forsyningsrute.

Siden 26. november har tusenvis av Pakistanske anti-droneaktivister fysisk blokkert NATOs forsyningsrute via Pakistan til Afghanistan i en såkalt “sit-in-demonstrasjon”. Den regionale høyesteretten i Peshawar har dømt aktivistenes stansing og undersøking av biler og lastebiler ulovlig, og det er derfor aksjonen nå avsluttes, uttaler det pakistanske partiet PTI som har vært initiativtager og koordinator for blokaden. Selv om de gjerne ville fortsette aksjonen, uttaler PTI at de respekterer høyesteretts avgjørelse. USA har ikke sluppet noen bomber med droner i Pakistan siden 25. desember, og PTI sier seg dermed fornøyd med resultatene av sin aksjon. De vil likevel fortsette arbeidet for en full stans i USAs droneangrep i Pakistan.

Les mer her.

 

14.02.14: Anti-droneaktivist Kareem Khan sluppet fri!

Kareem Khan, som har vært savnet siden han ble bortført av 15-20 menn med og uten politiuniform 5. februar, har nå blitt sluppet fri. Se siste 9 dagene har ingen hørt noe fra droneoffer og aktivist Khan, og hans familie, advokat, internasjonale organisasjoner og europeiske parlamentarikere har uttrykt sin bekymring og krevd at pakistanske myndigheter undersøker saken (se 11.02.14).

Etter Khan ble bortført, ble han tatt med til ei celle på et uvisst sted. Så ble han fraktet til et nytt sted, hvor han oppholdte seg til han nå ble løslatt. Her ble han avhørt, banket og torturert. Han ble lagt i lenker og gjentatte ganger spurt om detaljer ved hans research av droneangrep, hans kunnskap om andre ofre for droneangrep og hans arbeid med å ta droneofrenes sak opp i høyesterett. I dag ble han kjørt tilbake til byen der han bor og kastet ut av en varebil etter han fikk beskjed om å ikke snakke med media.

Khan er nå med sin advokat, Shahzad Akbar. Khan vil fortsatt reise til Europa hvor han denne uken hadde avtalt å møte britiske, tyske og nederlandske parlamentarikere for å snakke om hans arbeid. Han takker aktivister og andre som har jobbet for å legge press på Pakistanske myndigheter om å undersøke forsvinningen.

Les mer i Reprieves pressemelding her. 

 

13.02.14: Pakistan krever full stans i droneangrep

Under en debatt i FNs sikkerhetsråd, onsdag 12. februar, krevde Pakistan nok en gang full stans i alle droneangrep på Pakistansk jord. Droneangrepene tar for mange sivile liv og er kontraproduktive i krigen mot terror, uttalte Ambassadør Masood Khan.

Les mer her.

 

11.02.14: Britiske, tyske og nederlandske parlamentarikere ut mot kidnappingen av Kareem Khan

Parlamentarikere rundt om i Europa har nå skrevet til de Pakistanske myndighetene om forsvinningen av anti-droneaktivisten Kareem Khan (se mer under 10.02.14). Parlamentarikerne, som skulle møte Khan denne måneden, er bekymret for Khan, og oppfordrer Pakistanske myndigheter til å undersøke saken. Det er fortsatt uklart hvem som tok Khan fra hans hjem 5. februar, og hans familie har ikke hørt noe siden han ble tatt fra dem.

Les mer her og se video her.

 

10.02.14: Pakistansk anti-droneaktivist kidnappet 

Kareem Khan, en pakistansk anti-droneaktivist som nå skulle til det flere europeiske parlamenter for å tale om sitt arbeid mot dronangrep, har trolig blitt kidnappet. Khans bror og sønn ble i 2009 drept i et dronangrep, og tidlig 5. februar i år skal 15-20 menn, både i politiuniform og sivilt kledd, ha kommet hjem til han og hentet han.

Khans advokat, den kjente droneoffer-advokaten Shahzad Akbar, anklager den Pakistanske etterretningstjenesten (ISI) for å stå bak kidnappingen.

Khareem Khan var den første pakistaneren som saksøkte den pakistanske staten for droneangrepene som drepte slektningene hans. Sammen med Ahahzad Akbar har Khan fått saken opp til høyesterett, og Khan skulle på sin neste høring tirsdag 11. februar. Lørdag skulle han reise til det tyske, britiske og nederlandske parlamentet for å tale om sine erfaringer med dronekrigen og dens konsekvenser.

Les mer her og her.

 

09.02.14: Amerikanske dronebaser til India etter USA trekker seg ut av Afghanistan?

Under en Pentagon-orientering ved Chuck Hagel (den amerikanske forsvarsministeren), hintet ministeren til at dronebaser i India kunne være en av flere muligheter, om USAs dronebaser i Afghanistan ikke lengre skulle være en mulighet når USA nå trekker seg ut.

Chuck Hagel nevnte at en sikkerhetsavtale med Afghanistan er én mulighet, og om det ikke blir noen dronebaser i Afghanistan, må alle muligheter vurderes, også India. India er sett på som en fiende i Pakistan, og en dronebase styrt fra India vil kunne skade forholdet mellom landene ytterligere. USAs droneprogram vil også kunne bli enda mer upopulært i Pakistan om det ble styrt fra India.

Les mer her.

 

09.02.14: Droneflyvning forstyrrer fredsforhandlingene

Taliban (TTP) har gjentatte ganger flyttet sted for fredsforhandlingene på grunn av amerikansk droneflyvning i stammeområdene, hvor forhandlingene finner sted.

Les mer her.

 

06.02.14: Pakistan vil ha en full stans på droneangrepene i landet, ikke utsettelse.

Som reaksjon på USAs avventing med droneangrep under fredsforhandlingene mellom Pakistanske myndigheter og Pakistansk taliban (se under), svarte Pakistanske myndigheter med å si at dette ikke er nok. Droneangrepene må stanses helt, og dette har Pakistan løftet i samtaler med USA og i det internasjonale samfunnet, sa Tasnim Aslam, talskvinne fra det Pakistanske utenriksdepartementet, i hennes ukentlige briefing. Hun nevnte også at Pakistans standpunkt til droneangrepene i landet, er at alle angrep er uakseptable.

Les mer her.

 

05.02.14: USA vil sette droneangrep i Pakistan på vent, men ingen tegn til endret dronepolitikk.

Forrige gang Pakistanske myndigheter var på vei mot fredsforhandlinger med Pakistansk Taliban, ble Talibans leder drept i et amerikansk droneangrep (se 1. november 2013). Dette førte til at Taliban avlyste forhandlingene, og myndighetene skyldte på USA for å sabotere. Nå er det nye forhandlinger på trappene, og USA har denne gangen sagt at de vil sette droneangrepene på vent. Samtidig sier Obama-administrasjonen at den fortsatt vil utføre droneangrep mot høyprofilerte Al-Qaeda-mål om de blir tilgjengelige, og om det blir noen større trusler mot amerikanere. Så sent som mandag fant et droneangrep sted i Jemen, så dette er ikke et tegn på en endring i amerikansk dronepolitikk.

Les mer i Washington Post, og på NRK.no (NTB).

 

21.01.14: PTIs “sit-in” for å blokkere NATO-ruten i Pakistan går inn i sin andre måned.

Den fysiske blokkeringen av NATOs forsyningsrute fra Pakistan til Afghanistan, i regi av partiet PTI, går i dag inn i sin andre måned. Demonstrantene krever en stans i alle droneangrep i landet, og fredsforhandlinger med Taliban og andre militante grupper.

Mer informasjon her.

 

20.01.14: Pakistans President ut mot dronekrigen

Pakistans President Mamnoon Hussain holdt mandag en innledning under lanseringen av boken “Afghanistan 2014: Decision Point”. Her la han vekt på at droneangrepene i Pakistan må stanse da disse ikke fjerner terrorisme men tvert i mot skaper mer.

Mer informasjon her. 

 


2013

25.12.13: Droneangrep i Miranshah
Antall drepte: 3-4 Antall sårede: 1

Første juledag ble minst tre mennesker drept i to droneangrep i Miranshah, hovedstaden i Nord-Waziristan. Identiteten til de drepte er ubekreftet, men man antar de var Afghanske militante. Første juledag ble også den amerikanske ambassaden i Kabul angrepet av Afghansk Taliban. Ingen døde i dette angrepet.

Mer informasjon om droneangrepet her.

Mer informasjon om ambassadeangrepet her.

 

09.12.13: Nawaz Sharif møtte USAs forsvarsminister. Ber om stans i droneangrepene.

Mandag var USAs forsvarsminister Chuck Hagel i Pakistan for å diskutere sikkerhetspolitikk og dronekrigen. USA ønsker et godt samarbeid med Pakistan når det kommer til sikkerhetspolitikk i regionen, men forholdet mellom landene er vanskelig, spesielt på grunn av at amerikanske droneangrep i Pakistan fortsetter til tross for at Pakistan gjentatte ganger har bedt om at disse stanser. Pakistans stasminister møtte forsvarsministeren og ba også nå om en umiddelbar stans i alle amerikanske droneangrep i Pakistan. Les mer her.

 

28. nov – 05. des 2013: Flere store protester mot droneangrep
Det har den siste tiden vært flere og store protester mot dronekrigen i Pakistan. Opposisjonspartiet PTI har tatt initiativ til flere av de store protestene. Her er et utdrag:

 

28. november 2013: Droneangrep dreper minst tre i Miranshah, Nord-Waziristan, mens blokkeringen av NATOs forsyningsrute fortsetter
Antall drepte: minst 3. Antall sårede: minst 2
Minst tre mistenkte militante opprørere ble drept, og minst to andre såret i et amerikansk droneangrep i Miranshah i det nordvestlige Pakistan natt til fredag.

Samtidig fortsetter aktivister protestene mot droneangrepene, og den ukelange blokkeringen av NATOs forsyningsruter gjennom Khyber Pakhtunkhwa-regionen inn til Afghanistan. Aktivistene lover å fortsette blokaden til de amerikanske droneangrepene i Pakistan stopper.

Les mer her

 

26. november 2013: Aktivister blokkerer NATOs forsyningsrute gjennom Pakistan til Afghanistan

Det pakistanske opposisjonspartiet PTI, ledet tirsdag en stor demonstrasjon i Khyber-Pakhtunkhwa, der NATOs forsyningsrute til Afghanistan befinner seg. Som en protest mot USAs droneangrep i landet, har tusenvis av mennesker samlet seg iløpet av helga til en “sit-in”, for å blokkere forsyningsruten inn til Afghanistan. Både opposisjonen og aktivistene mener regjeringspartiet ikke har gjort nok for å stanse dronekrigen i landet. Protestene er ventet å fortsette i flere dager.

Se mer her. 

 

21. november 2013: Første CIA-angrep utenfor stammeområdene
Antall drepte: minst 8. Antall sårede: minst 8


Torsdag 21. november ble en skole i Hangu, Khyber Pakhtunkhwa, bombet gjentatte ganger. Eldre Haqqani-kommandanter hadde møte i skolen, og minimum 8 ble drept. De fleste kilder sier at de drepte var militante, mens de pakistanske avisene Dawn og the Nation informerer om at minst tre av de drepte var lærere ved skolen. NBC News identifiserte Taliban-medlemmer blant de drepte. Barn var tilstede på skolen og flyktet fra angrepet. Ingen av disse skal ha kommet til skade.

Mer informasjon bl.a. her.

 

11. november 2013: Ulike protester mot USAs droneangrep
Siden droneangrepene 31. oktober og 2. november, har det vært en rekke ulike reaksjoner i Pakistan. Her er et lite utvalg:

4. november: Statsansatte krever stabilitet i Pakistan og en stans i amerikanske droneangrep.
8. november: Tusenvis av mennesker protesterte mot droneangrepene. Se video her.
10. november: Sinnet mot USA øker i Pakistan, og tusenvis samlet seg i en anti-amerikansk protest i den nordvestlige byen Peshawar

 

2. novemer 2013: Drap på Taliban-leder forårsaker et alvorlig tilbakeslag for fredsforhandlinger
Etter droneangrepet som tok livet av lederen for det pakistanske taliban (TTP), Hakimullah Mehsud, lørdag 2. november, sendte Pakistan inn en formell klage til USAs ambassadør i Pakistan, Richard Olson.

Pakistansk UD innkaller USAs ambassadør og sier at droneangrepet som drepte Taliban-lederen har forårsaket et alvorlig tilbakeslag for fredsforhandlinger med Taliban. En uttalelse fra Pakistans utenriksdepartement sa at droneangrepet var “kontraproduktivt for Pakistans innsats for å bringe fred og stabilitet til Pakistan og regionen .” Innenriksminister Chaudhry Nisar Ali Khan, la til: “Dette er ikke bare drap på en person, men på et helt fredsarbeid.”
Se video her

Drapet forårsaker også sinne, mistanke og frykt i den pakistanske befolkning.

 

1.november 2013 : Droneangrep dreper lederen av det pakistanske Taliban
Antall drepte: minst 5-25 rapportert drept Antall sårede: minst 2
TTP lederen Hakimullah Mehsud ble drept i et droneangrep like ved Miranshah, hovedstaden i Nord-Waziristan. Han ble drept i det som kan være et av de blodigste droneangrep i 2013. Minst tre og så mange som 25 personer ble drept.

Angrepet skjedde dagen etter Pakistan statsminister Nawaz Sharif kunngjorde at forhandlingene skulle starte mellom hans regjering og TTP.

 

1. november 2013: Pakistan protesterer mot droneangrep.

Fredag ble det holdt demonstrasjoner mot dronekrigen i Lahore, Peshawar, Karachi, Quetta, Islamabad og flere andre byer i Pakistan. Demonstrasjonstog, konferanser og seminarer ble holdt, og flere resolusjoner som fordømmer dronekrigen ble laget. Også i fredagsbønnene var dronekrigen tema. Sinnet mot USAs dronekrig blir stadig større, da USA fortsetter sine angrep til tross for gjentatte protester fra Pakistansk hold. Imran Khan, leder for opposisjonspartiet PTI taler nå for at NATOs forsyningsrute til Afghanistan, som går via Pakistan, stenges til droneangrepene er stanset, og andre grupperinger tar til og med til orde for å skyte ned amerikanske droner. 

 

31. oktober 2013: Droneangrep i Miranshah, Nord-Waziristan.
Antall drepte: 3. Antall sårede: 3

I det første amerikanske droneangrepet på en måned, ble tre drept og tre såret. Et hus og en bil nære basaren i Nord-Waziristans hovedstad Miranshah var målet for bomben. To store eksplosjoner er rapportert. Ofrene er både rapportert som militante, og som uidentifiserbare. Noen kilder rapporterer at antallet døde vil øke.

Dette er første droneangrep etter Statsminister Sharifs møte med Obama, hvor Sharif ba om en stans i dronekrigen. Pakistanske myndigheter har gått ut og fordømt angrepet.

 

29. oktober 2013: Droneofre møtte Kongressmedlemmer
For første gang i historien møttes medlemmer av den amerikanske kongressen pakistanske ofre for droneangrep. Læreren Rafiq ur Rehman og hans to barn på 9 og 13 år mistet i fjor sin mor og bestemor, Mamana Bibi, i et droneangrep og vil nå ha svar fra Kongressen.

“Ingen har noen gang fortalt meg hvorfor min mor var mål for dette angrepet”, sier Rehman. “Kun en person ble drept denne dagen: Mamana Bibi, en bestemor, en jordmor som forberedte seg på å feire den Islamske fastebrytningsfesten EId. Ikke en militant. Min mor”.

Obama-administrasjonen har nektet å forklare drapet, så dette møtet er et viktig steg fremover mot mer åpenhet og debatt om USAs droneprogrammer.

“Jeg ser dette som en mulighet for meg til å lytte på førstehåndsforklaringer fra mennesker som er preget av denne politikken”, sa Kongressrepresentant Jan Schakowsky. “Vi har enda ikke hatt en full og åpen debatt i Kongressen om dette nye våpenet og hvordan det brukes”

Les mer her.

 

23. oktober: Statsminister Sharif møter Obama: Krever stans i droneangrep
Onsdag 23. oktober møtte Pakistans statsminister Nawaz Sharif President Obama i Washington. I møtet ba Sharif President Obama om å stanse droneangrepene i Pakistan. Obama ga ingen signaler om at droneangrepene vil stanse, og oppfordret til et godt samarbeid med Pakistan i krigen mot terror.

Samme dag viste en CIA-rapport at Pakistanske myndigheter tidligere har godkjent droneangrep i Pakistan. Det er ikke første gang det bevises at den tidligere Musharraf-regjeringen har samarbeidet med CIA om droneangrep, men Sharif (ny statsminister april i år) har vært tydelig på at det nå fins kun ett standpunkt fra Pakistanske myndigheter: At dronekrigen må stanse. Sharif har sagt at nå vil det ikke inngås hemmelige avtaler som godkjenner droneangrep.

Dagen før ba Sharif om en stans i droneangrepene under en tale til USA Institute of Peace tirsdag 22. oktober.

 

22. oktober 2013: Amnesty International og Human Rights Watch krever granskning av droneangrep
Amnesty International og Human Rights Watch publiserte sine rapporter ”Will I be next? – US drone strikes in Pakistan” (les her) og ”Between a Drone and Al-Qaeda” (les her) i en felles pressekonferanse i går.

I rapportene legges det frem bevis for at USAs droneangrep på antatte terrorister i Pakistan og Jemen har drept et stort antall uskyldige sivile og bryter med folkeretten. Rapportene ber om at granskning av utenomrettslige henrettelser, krigsforbrytelser og andre brudd på internasjonal humanitærrett i droneangrepene igangsettes umiddelbart.

 

18. september 2013:  Droneangrep truer global sikkerhet. To ferske FN-rapporter om dronekrig skal opp til debatt i FNs generalforsamling
Christof Heyns, spesialrapportør for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, advarer i en ny FN rapport at innføring av droneangrep som en form for ”globalt politi” undergraver internasjonal sikkerhet, og vil føre til flere stater og terroristgrupper skaffer seg ubemannede våpen. Hvis ikke den ekspansive bruken av væpnede droner av de første landene som skaffer seg dem blir utfordret, kan den gjøre strukturelle skader på hjørnesteinene i internasjonal sikkerhet og sette standardene som vil undergrave beskyttelse av liv over hele verden på lengre sikt, heter det i rapporten. Han påpeker også at krigføring med droner demper offentlig kritikk. Les hele rapporten her.

Det største hinderet for å vurdere de sivile konsekvensene av droneangrepene er mangelen på åpenhet, skriver FNs spesialrapportør Ben Emmerson i den andre rapporten som skal diskuteres førstkommende fredag.

De amerikanske myndighetene deler svært lite offentlig informasjon om sitt drone-program, spesielt i Pakistan og Jemen der CIA er involvert.

Spesialrapportøren godtar ikke at hensynet til rikets sikkerhet rettferdiggjør hemmelighold av metodiske og statistiske data av denne typen, skriver Emmerson, som en direkte referanse til at nøyaktige sivile dødsfall blir tilbakeholdt av USA. Les hele rappporten her

 

11. oktober 2013: Malala Yousafzai møter Obama og ber om at dronekrigen stanser

Den unge pakistanske aktivisten Malala Yousafzai, som ble skutt av Taliban for sitt arbeid for kvinner og jenters rettigheter til utdannelse, møtte fredag 11. oktober president Obama. Malala uttrykte sin bekymring for at dronekrigen fører til økt terrorfare i Pakistan. Hun pekte på at dronekrigen har drept mange uskyldige, og at motstanden mot USA øker. Å skifte fokuset til utdanning vil gjøre en stor forskjell, sa Malala til presidenten. Mer informajson her.

 

08. oktober 2013: Pakistan tar opp dronekrigen i FNs komité for juridiske spørsmål

Under en diksusjon i FNs generalforsamlings komité for juridiske spørsmål, tok Pakistan til orde for at krigen mot terror må føres innenfor internasjonal rett og at droneangrepene derfor må stanse. Pakistan la særlig vekt på at droneangrepene bryter internasjonal rett, menneskerettighetene og humanitærretten, samt Pakistans suverenitet. Ambassadør Khan nevnte at dronekrigen i Pakistan påfører befolkningen store traumer og at den hindrer Pakistans arbeid med å eliminere terrorisme og ekstremisme. Les mer her.

 

06. oktober 2013: Angrep på konvoi som svar på droneangrep. Bannu, Khyber Pakhtunkhwa provinsen
Antall drept: minst 3. Antall sårede: minst 10.

En sikkerhetskonvoi ble angrepet nær Mirzal checkpoint. Eksplosjonen ødela bilen, drepte en soldat på stedet og skadet ti andre. To sikkerhetspersonell døde senere på vei til sykehuset.

Ansarul Mujahideen, en militant gruppe i Taliban, har tatt på seg ansvaret for angrepet. Talsmann for gruppen, Abu Baseer, uttalte at angrepet på konvoien var målrettet. “Så lengedrone-angrep utføres iPakistan, vil de kjempende fortsette sineangrep ogmålrettesikkerhetsstyrker og detadministrativemaskineriet i den pakistanske regjeringen”. Mer infomasjon


01. oktober 2013: Taliban – “våpenhvile er ikke aktuelt om droneangrepene fortsetter”
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) insisterte onsdag på at droneangrepene stanser. De uttalte at verken fredsforhandinger eller våpenhvile vil være aktuelt så lenge dronekrigen fortsetter. Mer informasjon.

 

29. og 30. september 2013: Pakistanske myndigheter fordømmer de siste droneangrepene
Pakistan fordømmer både søndagens og mandagens droneangrep i Nord-Waziristan. Utenriksdepartementet uttalte at de sterkt fordømmer angrepene, at disse angrepene skader Pakistans suverenitet og at angrepene vil få negative bilaterale konsekvenser mellom Pakistan og USA. Mer informasjon.

 

30. september 2013: Droneangrep i Boya, Datta Khel i Nord-Waziristan
Antall drepte: Minst 3-4. Antall sårede: Minst 2-4

For andre gang på 24 timer opplever Nord-Waziristan droneangrep. Det rapporteres om at et hus ble bombet rundt 04:00 om morgenen. Dette i et område som skal være kontrollert av Hafiz Gul Bahadur, som sies å være en alliert av Afghansk Taliban. Mer informasjon.

 

29. september 2013: Droneangrep i Darga Mandi Village, Nord-Waziristan
Antall drepte: Minst 3-6. Antall sårede: Minst 1-3

Kun dager etter Nawaz Sharifs tale i FNs generalforsamling om å stanse dronekrigen i Pakistan, fant et nytt angrep sted. Minst seks er drepte, og disse er påståtte militante selv om identiteten fortsatt er uklar. Dette er det andre angrepet i Darga Mandi i september. The News rapporterer om at redningarbeidet ble utsatt til tre droner forlot stedet. Mer informasjon her.

 

27. september 2013: Pakistan i FNs generalforsamling og FNs sikkerhetsråd: Ber om at dronekrigen stanser


Dronekrigen i Pakistan stod høyt på agendaen under Statsminister Nawaz Sharifs tale til FNs Generalforsamling fredag 27. september. Sharif la vekt på at droneangrepene bryter internasjonal rett, skader Pakistans suverenitet, at de dreper for mange uskyldige og at de er et stort hinder for å bekjempe ekstremisme og terror i Pakistan. Mer informasjon her. 

Se Nawaz Sharifs tale til FN her.


Samme dag løftet Sartaj Aziz, Nawaz Sharifs rådgiver for utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet, dronekrigen under høynivåmøtet i FNs sikkerhetsråd.
 Også i sikkerhetsrådet be det lagt vekt på at droneangrepene bryter internasjonal rett, dreper for mange sivile og er kontraproduktive i kampen for å bekjempe ekstremisme i landet og regionen. Han trakk i tillegg frem at dronekrigen påfører barn negative psykologiske effekter. Mer informasjon blant annet her.

 

23. september 2013: Bureau of Investigative Journalism lanserer nytt prosjekt: Naming the Dead

Prosjektet tar sikte på å identifisere de drepte i CIAs droneangrep i Pakistan: I de fleste tilfeller er det lite tilgjengelig informasjon om hvem som er de egentlige ofrene for droneangrepene. De døde blir vanligvis rapportert som et tall, mens deres navn, alder, opphav og yrke forblir et mysterium.

Dette er et stort hinder når offentlighet og politikere skal etterprøve lovligheten av droneangrepene, samt ettergå argumentet fra amerikanske myndigheter om høyteknologisk ”treffsikkerhet” i dronekrigen.

For mer informasjon se Naming the Dead

 

22. september 2013: Droneangrep i Shawal Valley, grensen Nord/Sør Waziristan
Antall drepte: minst 6-7. Antall sårede: minst 2-4.

Minst seks mennesker ble drept i det første droneangrepet fra CIA på 16 dager. Fire raketter skal ha truffet to hus klokken 15:00 lokal tid. Husene ble “totalt ødelagt”, fortalte en anonym sikkerhetsoffiser i Miranshah. Pakistansk etterretning meldte at de drepte var utlendinger, og en TTP kilde syntes å bekrefte at alle de døde var alle utenlandske militante.

Droneangrepet kom samme dag som et selvmordsangrep mot en kirke i Peshawar. Så mange som 81 mennesker ble drept da to bomber ble detonerte blant hundrevis av mennesker. Jundullah, en militant gruppe som angivelig er nært knyttet til Taliban og al-Qaida, tok på seg ansvaret for angrepet. Jundullah kommandant Ahmed Marwat sa: “Inntil droneangrepene blir stoppet, vil vi fortsette med dette. Vurder dette den første av våre handlinger ‘Han la til: ´Alle ikke-muslimer vil bli målrettet’.

 

14. september 2013: Taliban krever stans i droneangrep under fredsforhandlinger med Pakistanske myndigheter
Pakistansk Taliban leverer krav til myndighetene før fredsforhandlingene. Ett av flere krav er en stans i droneangrepene. Droneangrep har tidligere satt en stopper for fredsforhandlinger mellom myndighetene og Taliban. Mer informasjon her

 

11. september 2013: Pakistan kritiserer dronekrigen i FNs menneskerettighetsråd
Pakistans FN-ambassadør i Geneve tok opp konsekvensene av dronekrigen under åpningen av den 24. sesjonen i FN menneskerettighetsråd. Ambassadøren peker på at dronekrigen i Pakistan har ført til store sivile tap og sosiale og økonomiske kostnader for landet. Han uttaler også at angrepene bryter internasjonal humanitærrett, menneskerettighetene, krenker Pakistans suverenitet og at de en kontraproduktive i krigen mot terror. Mer informasjon her.

 

9. september 2013: Tverrpolitisk enighet om å stanse dronekrigen
Under en “All Parties Conference” i Islamabad, fikk Pakistanske myndigheter støtte fra de andre partiene om å starte forhandlinger med Taliban og å ta opp dronekrigen i FNs sikkerhetsråd på bakgrunn av at den bryter med internasjonal rett. Partiene noterer seg at USA fortsetter droneangrepene til tross for gjentatte protester fra de demokratisk valgte myndighetene, og enes på bakgrunn av dette om at angrepene krenker Pakistans suverenitet og et hinder for arbeidet med å eliminere terrorfaren og ekstremismen i landet. 

 

6. september 2013: Droneangrep i Darga Mandi Village, Nord-Waziristan
Antall drepte: minst 5-7. Antall sårede: minst 3-4

Minst fem påståtte militante ble drept i det andre droneangrepet på en uke. To eller tre raketterble avfyrt mot et hus etterretningskilder sa tilhørte Haqqani-nettverket. Sikkerhetstjenestemenn uttalte at ‘sju brente og lemlestede lik ble funnet i ruinene etter at  dronene forsvant”.  Mullah Sangeen Zadran, en antatt Taliban kommandør fra Østlige Afganistan ble drept. To av de døde var angivelig ”lokale beboere”.

 

31. august 2013: Droneangrep i Hassokhel, Nord-Waziristan
Antall drepte: minst 3-4. Antall sårede: minst 1

Minst tre påstått militante ble drept i et droneangrep på det som ble rapportert å være et kjøretøy i nærheten av et seminarhus i MirAli-området. Kilder sa at minst én person ble kritisk skadd og brakt til Mir Ali sykehus.

 

30. august 2013: Pakistan vil ta opp dronekrig i FNs generalforsamling
Pakistan vil komme med en formell protest mot dronekrigen under FNs generalforsamling i høst. Budskapet vil være at droneangrepene krenker Pakistans suverenitet, bryter med internasjonale lover og må stanse. Pakistanske myndigheter viser til FNs generalsekretærs kritikk mot droneangrepene i Pakistan, og sier de forventer støtte fra EU-land i FN.

 

23. august 2013: Pakistans største provins fordømmer dronekrigen i ny resolusjon
En resolusjon som tydelig fordømmer amerikanske droneangrep på Pakistansk jord ble 23. august enstemmig vedtatt i Pakistans største provins Punjab. Resolusjonen peker på at droneangrepene undergraver både Pakistans suverenitet og fundamentale menneskerettigheter. Provinsen ber statsministeren om å spille en tydelig og effektiv rolle for å stanse både droneangrep og terrorisme i landet.

 

20. august 2013: Pakistans FN-ambassadør til FNs sikkerhetsråd: ”Stans droneangrepene!”
I en åpen debatt i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, uttalte Pakistans FN-ambassadør at droneangrepene undergraver internasjonal humanitærrett og må stanses. Han tok til orde for å satse på forhandlinger, ikke droneangrep.

 

19. august 2013: Dronekrigen sentralt i Nawaz Sharifs første tale til nasjonen
I Nawaz Sharifs første tale til nasjonen som statsminister, gjentar han at han vil jobbe for å stanse dronekrigen. Han vil også invitere ekstremistgrupper til dialog om forsoning og for å inngå kompromisser.

 

29. juli 2013: Pakistans ambassadør i USA ber USA om å stanse dronekrigen
I en samtale mellom general og Hvite Hus-rådgiver Douglas Lute i juli og Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman, ba ambassadøren om at dronekrigen i Pakistan nå må stanses. Hun pekte på hvordan droneangrepene er kontraproduktive i krigen mot terror: De fører til en økt rekruttering til terroristgrupper, ikke det motsatte.

– “We will seek an end to drone strikes and there will be no compromise on that,”
Pakistans ambassadør i USA, Sherry Rehman

 

28. juli 2013: Droneangrep i Shawal Valley, Nord-Waziristan
Antall drepte: minst 5-8. Antall sårede: minst 3-4

En drone avfyrte raketter mot en bolig i Shawal Valley, og drepte minst fem påståtte militante, mens noen rapporter tyder på minst åtte drepte. Lokale kilder fortalteat raketter traff en gruppe som var samlet til Iftarmiddag. Tre av de drepte var angivelig Al Qaeda trenings eksperter, selv om de døde var uidentifiserbare etter angrepet. Reuters navnga de tre antatte trenerne som Abu Rashid,  Saudi Arabia; Muhammed Ilyas Kuwaiti, Kuwait; and Muhammed Sajid Yamani, Jemen. Amerikanske tjenestemenn ville verken bekrefte eller avkrefte at mennenes identitet etter angrepet.

 

13 juli 2013: Droneangrep i Mosaki
Antatt drepte: minst 2-3.

Et droneangrep drepte to påståtte militante på en motorsykkel og skadet nærliggende bygningeri landsbyen Mosaki, nær MirAli.  Noen lokale medier rapportert at rakettene traff en bygning og drepte ‘minst’ tre.

 

3 Juli 2013: Droneangrep i Dandi Darpa Khel/Miranshah
Antall drepte: minst 16-18. Antall sårede: minst 2-5.

CIA droner dreper minst 17 personer etter å ha angrepet et hus og et kjøretøy ved en basar i morgentimene. Dette er det blodigste angrepet på ni måneder med 16-18 rapportert døde. Dødstallet var uvanlig høyt: US droner har angivelig drept 16 personer eller flere ved kun 3 anledninger de siste to årene, senest i 2012.

Dronene sirkulerte angivelig over målet “i timene” før og etter angrepet.

 

7 juni 2013: Droneangrep i Mangroati/Shokhel, Shawai
Antall drepte: minst 7-9. Antall skadede: minst 3-4.

Et US drone angrep ved natterstid og drepte minst syv påståtte militante og såret flere andre på grensen mellom Nord-og Sør-Waziristan, sier pakistanske etterretningskilder. De døde inkluderte ‘noen høyprofil mål “, inkludert en navngitt lokal kommandør i Taliban:  Mutaqi aka Bahadar Khan. To raketter traff også et hjem i landsbyen Mangroati i Shawal tehsil.

Angrepet kom to dager etter at Pakistans nyvalgte statsminister Nawaz Sharif brukte sin innsettelses tale til å be om en slutt på droneangrepene.

 

29 mai 2013: Droneangrep i Chasma/ Miranshah
Antall drepte: minst 4-7. Antall skadede: minst 1-4. Høyprofilert mål: Wali ur Rahman, andrekommandør i TTP

Pakistansk Talibans nestkommanderende Wali ur Rehman ble angivelig drept i det første droneangrepet fra CIA i Pakistan på 42 dager. Minst tre andre personer ble drept i angrepet i Miranshah-området i Nord-Waziristan

 

11. mai 2013: Kritikk mot dronekrigen ble avgjørende i det pakistanske valget
I 2013 ble det avholdt valg i Pakistan, og det var én ting lederne for de største partiene hadde til felles: Lovnader om å stanse USAs dronekrig i landet. Det at alle de store partiene forsøkte å vinne velgernes stemmer ved å være imot dronekrigen, beviser at den folkelige motstanden mot dronekrigen er enorm i landet. Vinner av valget, statsminister Nawaz Sharif, er nå blitt den første Pakistanske statsministeren som åpent fordømmer USAs dronekrig i landet.

 

17 april 2013: Droneangrep i Sararogha eller Babar Ghar
Antall drepte: minst 4-6 Antall skadede: minst 2-7.

Det antas at så mye som tolv raketter tilintetgjorde et hus da CIAs droner angriper ved natterstid i Sør-Waziristan. Det var frykt for at dødstallene kunne stige da folk angivelig var fanget i ruinene. Lokalbefolkningen gravde frem døde og skadde, men redningsarbeidet ble forsinket av frykt for nye droneangrep. Rapporter påstår at alle de drepte var militante.

Angrepet skjedde dagen etter at presidenten i ICRC kritiserte USAs dronekrig i Pakistan.

 

14 april 2013: Droneangrep i Datta Khel
Antall drepte: minst 4-6. Antall skadede: ”flere”.

Minst fire mennesker ble drept i den første droneangrepet på 24 dager. Stammefolk rapportertw at så mange som seks droner sirkulerte over området “hele ettermiddagen” og spredde panikk blant beboerne. En drone ‘avfyrte to raketter like før solnedgang “, sier en lokal sikkerhetstjenestemann. Av tre etterfølgende angrep ble et hus truffet. De døde var sterkt forbrente og er fortsatt uidentifiserte.

 

21 mars 2013: Droneangrep i Datta Khel
Antall drepte: minst 1-4. Antall skadede: minst 1.

US droner drepte opptil fire personer, tre av dem såkalt “antatt militante”. Angrepet ødela enten et hus eller et kjøretøy i en basar. Flertallet av kilder sier at enten tre eller fire personer ble drept. Likene ble angivelig brent til det ugjenkjennelige.

 

10 mars 2013: Droneangrep i Datta Khel
Antall drepte: minst 1-3. Antall skadede: ”flere”

CIA droner dreper minst én antatt militant på hest i Nord Waziristan. Andre rapporter sier at to påståtte militante ble drept da droner ødela et hus. Redningsarbeidet ble angivelig forsinket siden droner sirkulerte over området etter angrepet.

 

8 februar 2013: Droneangrep i Babar Ghar
Antall drepte: minst 6-9. Antall skadede: minst 2-6.

CIA droner ødelegger et hus, og dreper minst seks mennesker i et område angivelig dominert av TTP. To senior al Qaida sjefer Abu Majid al Iraqi og Sheikh Abu Waqas ble angivelig drept. Pakistan sikkerhetstjenestemenn og lokale kilder sa at dronene traff ett eller to hus i angrepet.

 

6 februar 2013: Droneangrep i Spin Wam
Antall drepte: minst 3-5. Antall sivile: minst 2. Antall skadede: ”flere”.

CIA droner ødelegger et hus og dreper minst 3. Angivelig treffer mellom to og seks missiler et hus som blir satt i brann. Angrepet skadet et ukjent antall i ett av flere nærliggende hus som ble skadet av eksplosjonene. En rapport sier at fem ble drept, inkludert ‘tre mistenkte militante’.

 

10 januar 2013: Droneangrep i Hesso Khel, nær Mir Ali
Antall drepte: 3-6. Antall skadede: ”flere”.

Det andre angrepet på landsbyen på tre dager, da droner angrep en motorsykkel og et hus. Fire ble drept i huset, og to på motorsykkelen. Ingen av ofrene har blitt identifisert. Det var seks droner i luften da angrepet ble utført, uttalte en lokal sikkerhetsoffiser. Landsbyen har blitt angrepet minst seks ganger siden 2004.

 

8 januar 2013: Droneangrep i  Haiderkehl, nær Mir Ali
Antall drept: minst 7-9. Antall drepte sivile: minst 2 (1 barn) Antall skadede: minst 1-4.

To CIA droner avfyrte opptil 17 raketter som drepte minst seks personer, inkludert opptil to rapportert sivile. Sheikh Yaseen al Somali, antatt Al Qaida nestkommanderende for trening av militante i Pakistan og Afghanistan ble drept i det første av to angrep denne dagen nær Mir Ali.

 

8 januar 2013: Droneangrep i Hess Khel, nær Mir Ali
Antall drepte: 2-4. Antall skadede: 1-2.

Minst to ble drept i det andre angrepet, 15 minutter etter det første nevnt ovenfor. Så mange som 11 raketter ble avfyrt mot et ”to-roms hus”. Øyevitner forteller at det ikke var mulig å avgjøre identitet eller nasjonalitet til de ødelagte kroppene etter angrepet, selv om CIA sier at Noor Muhammed, et såkalt “Høy-profil” målble drept i angrepet.

 

6 januar 2013: Droneangrep i Babar Ghar
Antall drepte: minst 8-18. Antall skadede: minst 3-7.

Muligens det blodigste angrepet på 88 dager. Mellom 8 til 18 ble drept Den angivelige TTP kommandøren Wali Muhammad Mehsud, antatt å være ansvarlig for å ha trent selvmordsbombere var blant de døde da så mange som 5 droner bombet Babar Ghan natterstid (kl. 02.30). To eller tre steder ble angivelig angrepet – bygningene satt i flammer og etterlot kropper brent til det ugjenkjennelige.

 

3 januar 2013: Droneangrep i Mir Ali, Nord Waziristan
Antall døde: minst 6.  Antall skadede: ukjent.

Et dobbelt rakettangrep fra droner på et kjøretøy dreper angivelig 3-6 personer. Ifølge Associated Press, “traff en rakett en bil i nærheten av byen, etterfulgt av en annen rakett idet folk strømmet til for å hjelpe personer i bilen´. Dette er et såkalt “double-tap” angrep.  CNN rapporterte også at droner angrep redningsmennene. CIAs målrettede angrep av førstehjelp er meget kontroversiell, og blir nå etterforsket av FN-eksperter som en mulig krigsforbrytelse.

 

2 januar 2013: Droneangrep i Angor Adda, nær Wana
Antall drepte: minst 9. Antall sårede: ukjent.

I et av de viktigste angrep i de siste tiden dreper CIA droner Maulvi Nazirlederen av det såkalte ”gode Taliban”. The Express Tribune sa at angrepet var «kanskje det flotteste fjæret i hatten” av drone-programmet. Også rapportert drept var fem sub-sjefer, inkludert varamedlemmer Maulvi Atta Ullah og Rafey (eller Rapa) Khan, Allauddin, Ihsan og opptil seks andre. To lokale kommandanter, Kochai og Chewantee ble også hevdet å være blant de døde.

 

Hva er dronekrigen?

I dag bomber USA, Israel og Storbritannia med droner i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina. Ofrene i dagens dronekrig er ofte terrormistenkte og drepes før de får forklart seg. Alt for mange uskyldige drepes i dronekrigen. Kun 2% av de drepte er høyprofilerte terrorister. Hvem er de andre? Det man vet sikkert, er at 175 av dem er barn.

Bruk, utvikling og produksjon av militære droner øker enormt. I dag utvikler, kjøper eller bruker over 75 land droner militært, og vi ser et tiltagende våpenkappløp med droneteknologi globalt. Dette er bekymringsverdig: Droner gjør det enklere for politikerne våre å gå til krig, da de ikke risikerer egne landsmenn og får operere i juridiske gråsoner som i mindre grad gjør dem ansvarlige for drapene de begår. Avstanden mellom overgriper og offer kan også gjøre det lettere for det militære å ta liv. Ønsker vi at slik krigføring skal spre seg?

Norge er alliert i USAs dronekrig, og bidrar med utvikling og eksport av droneteknologi og krigsmateriell. Skal Norge tjene penger på USAs kriger og drap i Somalia, Jemen og Pakistan? Det er på tide med en kritisk debatt om dronekrigen og norges rolle i denne. Fredslaget vil at Norge skal ta avstand fra dronekrigen og stanse norske bidrag til dronekrig.

Krev en stans i dronekrigen og de norske bidragene her!

Les mer i vår informasjonsbrosjyre om dronekrigen og de norske bidragene her:

dronebrosjyre foran design