Norges rolle

Den militære droneindustrien er internasjonal: Deler, komponenter og våpenteknologi lages i ulike land før dronen settes sammen i ett land, oftest i USA eller Israel. Flere titalls norske bedrifter leverer teknologi og våpenutrustning til dronekrigen, stadig flere kommer til. Norske deler og teknologi er avgjørende for droneangrepene i land som Pakistan og Jemen. Alle deler og teknologi til militære droner er krigsmateriell, og slikt materiell må alltid godkjennes av det norske Utenriksdepartementet før det kan eksporteres. Myndighetene har altså full kontroll over droneeksporten, men tar ikke ansvar.

Norske myndigheter støtter i tillegg de militære dronebedriftene på flere måter: Norske utenriksstasjoner skaffer norsk droneindustri sine første militære kontrakter. Her hjemme støtter Forsvarsdepartementet, Innovasjon Norge og Forsvarets Forskningsinstitutt forskning og utvikling nødvendig for militær droneeksport. Slik sørger staten for en militarisering av norsk droneindustri. Fredslaget ønsker at norske myndigheter tar tydelig avstand fra dronekrigen og at norsk droneindustri skal produsere teknologi verden har bruk for, og ikke bidra inn i det globale våpenkappløpet i militær droneindustri.

Krev at norske myndigheter tar avstand fra dronekrigen og stanser bidragene til dronekrig her!

 

Norsk militær droneindustri: En oversikt

I kartet og tabellen under finner du informasjon om et utvalg norske militære dronebedrifter. Saken oppdateres når vi får informasjon om nye militære dronebedrifter. Ønsker du å vite enda mer om disse bedriftene? Les vår rapport “Dronene kommer!” her!

Navn på bedrift Beskrivelse
Chemring Nobel Norge bidrar til både USAs og Israels bruk og utvikling av kampdroner gjennom Hellfiremissilet som er den mest brukte raketten i dagens dronekrig. Amerikanske Lockheed Martin har siden 1999 hatt en avtale med norsk våpenindustri om komponentproduksjon for denne raketten. Chemring Nobel på Hurum eksporterer drivstoffet til USA som setter sammen selve raketten. Hellfiremissilet brukes idag av 21 land, deriblant også USA og Israel. I 2011 ble det rapportert omdronebombing av Gaza som tok menneskeliv ved minst tre anledninger. Da Israel bruker Hellfire i stort omfang til angrep fra helikoptre og droner, kan norsk våpenindustri være med å bidra til Israels okkupasjon og drap i Gaza.
NAMMO: divisjon i Arizona, USA Det Totenbaserte våpenselskapet NAMMO bidrar til bevæpning av droner internasjonalt. Nammo Talley i Arizona er en egen divisjon av den norskeide ammunisjonsprodusenten, og samarbeider med Raytheon om utvikling av stridshodet til den nye droneraketten ”Small Tactical Munition”. Denne satsningen gjøres for å utvikle mer brukelige våpen for antiterroroperasjoner av den typen USA bedriver i Pakistan og Yemen. Det første håndfaste resultatet av Raytheons satsning på mindre dronevåpen var Griffin-raketten. Denne raketten er en tredjedel av Hellfires størrelse. Innen 2010 hadde USA bestilt slike raketter for mer enn 40 millioner dollar.
Prox Dynamics Det mest spektakulære militære droneselskapet i Norge er i dag Prox Dynamics. Selskapet ligger i Asker, og har med støtte fra blant annet Forsvarsdepartementet og Innovasjon Norge utviklet en overvåkningsdrone for eksport. Høsten 2011 inngikk Prox Dynamics en avtale verdt inntil 200 millioner kroner med Storbritannia om droneeksport dit. Siden våren 2012 er disse dronene brukt i krigen i Afghanistan. Da Hufftington Post i mars 2013 lagde en presentasjon av verdens tolv fremste droneselskap, plasserte de det norske selskapet på sjetteplass. Dette viser hvordan norsk militær droneindustri er med på å drive utviklingen innen morgendagens militærdroner fremover, også internasjonalt.
Simicon Dette selskapet har laget en militær overvåkingsdrone med navnet Simicon Rotor Craft. Selskapet har særlig fokus på dronemarkeder i Sverige og De Forente Arabiske Emirater.
Sensonor  Selv om eksport av hele militære droner er i vekst, er det fortsatt flest norske dronekrigsprofittører innen komponenter og delleveranser til dronene. Sensonor AS leverer gyroer til droner.
Eidel Eidel produserer programvare som brukes i raketter som igjen blir brukt av droner. Programvaren brukes til å sikre kommunikasjonstrafikken mellom raketten og de som styrer våpensystemet på bakken.
Kongsberg gruppen Etter gjeldende planer skal NATO ha sitt dronevåpen klart i 2016. Dette skal bestå av amerikanskproduserte Global Hawk-droner stasjonert på Sicilia, og et større AirGround Survailance-system. Norske Kongsberg gruppen har levert til bakkesegmentet i dette systemet siden 1995. Dette var en viktig grunn til at Norge gikk inn med 320 millioner kroner til finansieringen av NATO-systemet i februar 2012. En direkte konsekvens av den norske pengeinnsprøytningen var at Kongsberg Defence Systems fikk en kjempekontrakt på 210 millioner kroner i mai 2012. Den norske bedriften skal i følge denne kontrakten levere programvare for håndtering av informasjon fra Global Hawk-dronene over de neste tre og et halvt år.
Applica Er med i NATO-planene som følge av Kongsberg gruppens storkontrakt. I april 2013 gikk Applica inn som en av underleverandørene til Kongsberg Defence. Selskapet inngikk da en kontrakt med Kongsberg om levering av løsninger for datalagring til NATOs Global Hawk-droner.
SvalSat Kongsberg Satellite Services leverer gjennom selskapet Svalsat på Svalbard satellittsignaler som brukes til å styre amerikanske droner i Afghanistan og Irak.
Kongsberg Devotek Kongsberg Devotek har utviklet og levert hovedgir og halegir for Saab Skeldar V-150-dronen. Skeldar V-150 skal brukes både til sivile og militære oppdrag.
Kongsberg Satellite Services  Kongsberg Satellite Services leverer gjennom selskapet SvalSat på Svalbard satellittsignaler som brukes til å styre droner i Afghanistan og Irak (se SvalSat, Svalbard)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s